AKTUALNOŚCI

Małopolska ma stabilną sytuację finansową. Tak twierdzi amerykańska agencja ratingowa

Wiarygodność kredytowa województwa małopolskiego jest na takim samym poziomie jak kilka miesięcy temu. Amerykańska agencja ratingowa Fitch potwierdziła stabilną sytuację finansową Małopolski. Amerykańska agencja ratingowa Fitch co pół roku weryfikuje długoterminowe ratingi dla zadłużenia Małopolski. Właśnie została potwierdzona dotychczasowa ocena zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-”. Dzięki temu samorząd województwa może być nadal postrzegany jako wiarygodny kredytobiorca.

Raport opublikowany przez ekspertów z agencji Fitch potwierdza mocne wyniki operacyjne oraz dobre zarządzanie w województwie, dzięki czemu priorytety rozwoju Małopolski są konsekwentnie realizowane. Przekłada się to na stabilną i przewidywalną sytuację finansową Małopolski. Nasz region jest więc wiarygodnym partnerem dla banków, chociażby przy staraniu się o kredyty.

W komunikacie agencji zwrócono m.in. uwagę na to, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne także w najbliższych latach – w latach 2018 – 2021 nadwyżka operacyjna ma wynieść średnio 130 mln zł rocznie, a tylko w tym roku – 160 mln zł. Fitch spodziewa się również, że dochody podatkowe województwa będą nadal rosły, ze względu chociażby na wzrost PKB w Polsce, który eksperci prognozują na 4,8 proc. w 2018 r. i ok. 3 proc. w kolejnych dwóch latach.