Kołobrzeg

Kołobrzeski Sąd odwołuje wokandy

W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu wydano zarządzenie dotyczące zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Zatrzymuje się przyjmowanie interesantów przez starego i wiceprezesa sądu, dyrektora sądu, przewodniczących wydziałów, kierowników Kuratorskiej Służby Sądowej, kierowników sekretariatów i wydziałów.

Biuro Interesantów i Czytelnia Akt ograniczają swoją karierę do kontaktu telefonicznego z interesantami. Podobnie sprawa wyglądać będzie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Pisma do sądu można wysyłać ale i zdecydowanie drogą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Opłaty sądowe można prowadzić właśnie na rachunki sądu. W zarządzeniu czytamy również, że warta sądu została uprawniona do ochron temperatury osób trafiających do budynku sądu.

W nowym zarządzeniu, sąd od 13 marca aż do 26 marca 2020 roku odwołał rozprawy, mające zrobić się w Kołobrzegu.

Źródło e-kg