AktulnościKołobrzegz Kołobrzegu

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom powiązanym z wirusem COVID-19, o którym mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o określonych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz obudzonych nimi jakości kryzysowych tymczasowo zawieszam w czasie z dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. działalność punktów nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu uwag i ochronie prawnej tylko przez telefon również w drodze poczcie elektronicznej.

Udzielanie usługi w wysoce opisany zabieg będzie przebiegać analogicznie, gdy w sukcesu udzielania darmowej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sądu do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Osoba potrzebująca ochron przed jej zapewnieniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na trasa, zawierający oświadczenie, iż nie istnieje w stanie ponieść kosztów odpłatnej porad prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór efektu w kwestie elektronicznej (szablon przydatny istnieje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Dni oraz godziny udzielania świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Poradzie Prawniczej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324
Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Punkt Nieodpłatnej Poradzie Prawniczej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu
Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna04@powiat.kolobrzeg.pl 661 845 991
Wtorek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna05@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Środa – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl / pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl 604 246 598 / 660 043 212
Czwartek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna03@powiat.kolobrzeg.pl 660 043 212
Piątek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 tel. 694 867 641
Poniedziałek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.plSzczegóły na stronie internetowej: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/12594926