AktulnościKołobrzegz Kołobrzegu

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

O północy Polska przywróciła kontrole na wszelkich granicach. Od niedzieli przez 10 dni do Nasz nie będą potrafili wpływać cudzoziemcy. Na ten stan kontrolę graniczną wprowadzono także w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w określonym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie całkiem w określonych do tego miejscach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie ścianie będzie dopuszczalne tylko na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni natomiast na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie odprowadzana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie wystarczająco do poziomu zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w kontakcie z działaniem dużego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie robić zadania przy wykorzystaniu sprzętu mobilnego, w oparciu o inne zasoby kadrowe także we obcowaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co więc składa w pracy dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą potrafili: obywatele RP; cudzoziemcy, jacy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo są pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, lub osoby mające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy mające prawo stałego lub czasowego pobytu na pola RP; cudzoziemcy mający prawo do aktywności na pola RP tj. cudzoziemcy odpowiedni do robienia rzeczy na takich samych zasadach co obywatele polscy; posiadający prawo na pozycję, zezwolenie na pozycję sezonową, oświadczenie o powierzeniu pisania czynności gościowi na pola RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po otrzymaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić gościowi na wjazd na pola RP, w trybie opisanym w uchwale z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.