HYBRYDY PRZYBĘDĄ DO KOŁOBRZEGU

HYBRYDY DOJADĄ DO KOŁOBRZEGU – Pomorze Zachodnie występuje na pojazdy dwunapędowe. W piątek 13 marca ogłoszono przetarg na zakup dwóch pociągów. Docelowo prawdopodobnie żyć ich nawet dwanaście. Nowy tabor ma jeździć m.in. na odległości Szczecin Gł. – Kołobrzeg – Koszalin.

Przetarg obejmuje zakup dwóch pojazdów dwunapędowych zaopatrzonych w 150 miejsc siedzących, z łatwością zakupu nie więcej niż 10 kolejnych samochodów w ramach prawa opcji. Termin realizacji całego zamówienia ostatnie lata 2020 – 2022. Termin składania ofert mija 21 kwietnia.

Pomorze Zachodnie stanowi jedynym z ważnych regionów, który wystawił na pojazdy dwutrakcyjne, łączące najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin), i urządzonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość zajmowania się po liniach niezelektryfikowanych).

Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w latach 2010-2018 wydało łącznie ponad 1 mld zł. Zakupy w licznej większości były sfinansowane ze sposobów Unii Europejskiej.