AKTUALNOŚCI

W jaki rodzaj wycenia się spółki?

Każda firma ma pewną wartość. By ją uznać, zakłada się profesjonalne wyceny.

Czym jest wycena spółki?

Wycena spółki, szerzej wycena przedsiębiorstwa, jest procesem narzekającym na końca określenie jego liczb wyrażonej w głowach pieniężnych.

W obrębie finansów wyceny spółki są działaniem, które korzysta ocenić wartość składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wówczas pod opiekę można przyjąć i jego papiery wartościowe, znaki handlowe, patenty a oryginalne wartości lekkie i prawne.

Dlaczego utrzymuje się wycenę spółek?

Najczęściej wyceny firm realizowane są na potrzeby:

zakupu i sprzedaży spółki,
oceny zdolności kredytowej,
postępowania układowego, upadłościowego oraz likwidacyjnego,
postępowania podatkowego,
koncentracji i przejęć spółki,
podziału spółki.
W jaki styl uzyskuje się wycenę spółek?

Aby ocenić wartość spółki, dopasowuje się odpowiednią metodę oceny i pod opiekę ciągnie się szereg czynników. Wśród najpopularniejszych form wyceny firm wybierają się:

wycena metodami majątkowymi,
wycena metodami dochodowymi,
wycena metodami porównawczymi.

Każda z powyższych metod posiada bezpośrednią właściwość, stąd te dobierana jest w zależności od typu spółki oraz od celu przeprowadzenia wyceny.

Wycena metodami majątkowymi

Kierowane są metodami księgową, odtworzeniową oraz likwidacyjną. Powszechnie używana przy rozstrzyganiu sportów sądowych.

Wycena metodami dochodowymi

To między innymi metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zdyskontowanych przychodów i dywidend, a dodatkowo wyceny niekonwencjonalne, na przykład skorygowanej wartości ważnej albo na platformie zysku rezydualnego. Stosowane są często jako metody uwiarygadniające przy innych formach wyceny.

Wycena metodami porównawczymi

To strategie, które powadzone są przy wycenach analityków giełdowych, w bankowości, przy koncentracjach i uczuciach. To przykładowo metoda mnożników rynkowych transakcji porównywalnych.

Kto cieszy się prowadzeniem wyceny spółek?

Dzisiaj wyceny firm realizowane są przez rozmaite firmy, w współczesnym najbardziej przez firmy konsultingowe świadczące rozmaite usługi dla biznesu, takie jak m.in. doradztwo podatkowe, zarządzanie procesami, audyty.

W jaki sposób wycenia się spółki?