Jak skutecznie zmienić pracę?

Obecnie wiele firm poszukuje na rynku pracowników elastycznych, czyli gotowych dostosować swój czas dla przedsiębiorstwa bez określonego schematu z wymiarem godzinowym. Tradycyjny model ośmiogodzinnej pracy biurowej w dalszym ciągu obowiązuje w wielu placówkach, ale często zostaje wypierany.

Radykalna przemiana rynku pracy w Polsce

W Polsce rynek pracy został uregulowany przez dwa istotne czynniki: historyczny i technologiczny. Pierwszy z nich dotyczy przemian ustrojowych na przełomie lat 80/90. XX wieku. Zezwolenie na własną działalność prywatną i napływ kapitału zagranicznego zwiastowało gospodarkę wolnorynkową. A na wolnym rynku, to pracodawca prywatny ustala własne zasady zatrudnienia (ograniczony jedynie kodeksem pracy), bez protekcji państwa. Drugi czynnik, to nieustający rozwój technologiczny.

Maszyny i automaty w wielu przypadkach zastąpiły człowieka, przedsiębiorstwa podniosły wymagania wobec potencjalnych pracowników – tylko wysoce wykwalifikowani są w ich oczach atrakcyjni, ponieważ proste czynności wykonują roboty. Wizja totalnej automatyzacji to odległa perspektywa,a rozwój technologii wnosi ze sobą też pewne korzyści. Urządzenia mobilne zapewniają możliwość pracy zdalnej.

Dzięki działającym w internecie platformom ogłoszeniowym i serwisom rekrutacyjnym bezrobotni mogą szybciej znaleźć wolne stanowisko z branży, która ich interesuje.

Rozwijaj umiejętności i bądź elastyczny

Przekształcenie rynku pracy wymagało również przekształcenie się osób zatrudnionych. Ponieważ posada w sektorze prywatnym nie jest zagwarantowana na stałe, a rozwój firm prowadzi często do bezlitosnej likwidacji miejsc pracy. Współczesny pracownik musiał nauczyć się funkcjonowania w wielu branżach. Tylko osoby wszechstronne, z licznymi kursami i umiejętnością dopasowania się do nowego środowiska mogą być spokojne o miejsce pracy z godziwym wynagrodzeniem.

Czasy, w których ludzie spędzili cały okres pracowniczy w jednym zakładzie minęły bezpowrotnie. Dane statystyczne pokazują, że przeciętny zatrudniony znacznie częściej zmienia miejsce pracy, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nawet jeśli sektor gospodarki, w którym jesteśmy zatrudnieni dobrze prosperuje, a przedsiębiorstwo ma silną pozycję na rynku, i tak pojawia się opcja migracji wewnętrznej, np. zmianę placówki na inną, położoną kilkaset kilometrów dalej, ale należącą do tej samej korporacji.

Zagadnienie dotyczy zwłaszcza młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy i zakładają zwiększenie swoich kompetencji. Nawet jeśli zmiana pracy oznacza wyższe wynagrodzenie i lepszy komfort pracy, zawsze wymaga to przestawienia się i zmianę otoczenia, a to, z nielicznymi wyjątkami, nie przychodzi ludziom z łatwością. W końcu czekają nas nowe sytuacje i często zupełnie odmienna specyfika, od tej, do której już przywyknęliśmy.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres