Warto przeczytać

Jak zabezpieczyć rośliny przed zimą?

Okres niskich temperatur i intensywnych opadów jest szczególnie trudny dla organizmów, wykorzystujących energię słoneczną. Zanim zacznie się sezon zimowy, warto podjąć działania, zabezpieczające rośliny przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego.

Spis Treści

Nawóz azotowy

Jednym z istotnych zadań, które należy podjąć jesienią, jest dostarczenie uprawom niezbędnych pierwiastków. W przypadku zintegrowanej ochrony roślin optymalny poziom nawożenia azotem w ciągu okresu wegetacyjnego ma duży wpływ na wysokość plonów oraz jakość glutenu, warunkującego przydatność ziarna do spożycia. W trakcie zimy mineralne środki należy stosować w fazach, poprzedzających zapotrzebowanie upraw. Należy uważać, by dawki azotu nie były zbyt duże. Nadmiar tego pierwiastka intensyfikuje bowiem żerowanie szkodników oraz rozwój chorób grzybowych. Przed zastosowaniem nawozu należy upewnić się, czy gleba nie jest bogata w azot. Jeśli podłoże ma duże podkłady tego pierwiastka, zaleca się zmniejszenie ilości wysiewu. Zabieg ten pozwoli uniknąć ryzyka nadmiernego zagęszczenia roślin w łanie przed okresem wegetacji.

Hartowanie

Jesienne zmiany, pobudzają uprawiane zboża do wypracowania odporności na niską temperaturę. Należy pamiętać, że proces aklimatyzacji jest długotrwały. Trwa on zazwyczaj kilka tygodni. Rozhartowanie jest natomiast znacznie krótsze i może do niego dojść w środku zimy, jeśli powietrze się ociepli. W przypadku długiej fazy podwyższonych temperatur proces odpuszczania ma głębszy przebieg, a wraz z nim dochodzi do cofnięcia zmian zrealizowanych w obrębie błon cytoplazmatycznych w drugim cyklu aklimatyzacji. Zjawisko to grozi wymarciem roślin w przypadku powtórnego nastania mrozów. Słoneczna pogoda korzystnie wpływa na proces hartowania. Zwiększa się wówczas ilość suchej masy zgromadzonej w organach. Zboża ozime po wykształceniu pięciu liści są w najlepszym stadium do przeprowadzenia hartowania. Do zakończenia aklimatyzacji najbardziej optymalna jest temperatura 3°C, stopniowo przechodząca w trwale ujemną. Należy również pamiętać o długim naświetleniu.

Odpowiednie przygotowanie roślin do zimy jest niezwykle istotne dla przyszłych plonów, Warto pamiętać, by wszystkie działania zabezpieczające realizować na bazie wysokiej jakości produktów. Dostępne są one na stronie Syngenta.pl.