Prawo budowlane 2023 – co się zmienia?

W 2023 r. zmienia się Prawo budowlane. Nowe przepisy w budownictwie mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Oznacza to, że od tego roku będzie łatwiej wybudować dom bez pozwolenia na budowę. Nie będziemy też musieli ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie budynku. Co jeszcze zmieni się w przepisach Prawa budowlanego?

Prawo budowlane 2023

W 2023 r. zmieniły się przepisy Prawa budowlanego. Zmiany dotknęły nie tylko procesu budowlanego, ale i obiegu dokumentów. Nowelizacja przepisów ma za zadanie uprościć proces inwestycyjny i wspomóc osoby zaangażowane w proces budowlany.

Zaproponowane ułatwienia dotkną inwestorów i budowlańców, a także jednostki administracyjne. Nowe zasady w budownictwie to nie tylko zmiana przepisów, ale i uruchomieniem nowej platformy umożliwiającej łatwiejszy obieg dokumentów.

Co zmieniło się w 2023 r. w Prawie budowlanym?

 • możemy wybudować dom jednorodzinny o powierzchni poniżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę
 • poszerzono katalog robót budowlanych i obiektów budowlanych, na które nie będziemy potrzebowali pozwolenia na budowę
 • poszerzono katalog robót budowlanych i obiektów budowlanych, których nie będziemy musieli zgłaszać do urzędu
 • zmodyfikowano system Elektronicznego Dziennika Budowy
 • utworzono Bazę Projektów Budowlanych
 • utworzono Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego
 • utworzono Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 • uchwalono kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku
 • ułatwiono proces oddania obiektu budowlanego do użytku
 • rzeczoznawca budowlany może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
 • uregulowano zasady egzekwowania odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • rozbudowano stronę internetową e-Budownictwo.

W nowym roku bez pozwolenia na budowę domu

Zmianie uległ proces związany z wybudowaniem domu. To dobry moment na planowanie inwestycji, ponieważ od tego roku łatwiej będzie nam wybudować dom. Do tej pory Prawo budowlane w procesie budowlanym przewidywało podział na budynki do 70 m² i powyżej 70 m². Jeżeli chcieliśmy wybudować dom o większej powierzchni, potrzebowaliśmy pozwolenia na budowę.

Od teraz przy budowie domu powyżej 70 m² będziemy potrzebowali tylko zgłoszenia na budowę. Planowany budynek musi mieć projekt budowlany, a my musimy zatrudnić kierownika budowy. Nowością jest to, że to właśnie kierownik budowy będzie mógł potwierdzić gotowość nieruchomości do użytkowania.

Bez pozwolenia na budowę możemy wybudować dom o dowolnej powierzchni, ale maksymalnie do dwóch kondygnacji. Jeśli budynek jest mniejszy niż 70 m², nie musimy zatrudniać kierownika budowy.

Co jeszcze się zmienia w budownictwie? Na podstawie zgłoszenia na budowę (nie potrzebujemy pozwolenia na budowę) możemy wybudować części wolnostojących elektrowni wiatrowych. W ich budowie musi uczestniczyć kierownik budowy. Elektrownia nie może być niższa niż 3 m i wyższa niż 12 m. Ponadto jej moc nie może przekroczyć mocy mikroinstalacji.

Odległość elektrowni od granicy działki, na której stoi, nie może być mniejsza niż całkowita wysokość budowli.  

Nowa Baza Projektów Budowlanych

Kolejną zmianą w budownictwie jest utworzenie Bazy Projektów Budowlanych. Ma ona ułatwić przedstawicielom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego dostęp do wszystkich projektów budowlanych. Poszczególne wnioski będą zbierane w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi obieg dokumentów.

Co to oznacza dla inwestora? Przed rozpoczęciem budowy otrzyma on dedykowany numer projektu, który będzie widniał w bazie. To oznacza, że podczas wizyty w urzędzie nie będzie nam potrzebna obszerna dokumentacja.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego to nowa pozycja w polskim Prawie budowlanym. Wprowadził ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Do 2027 r. kierownik budowy będzie prowadził dotychczasową papierową Książkę Obiektu Budowlanego równolegle do wersji elektronicznej. Od 2027 r. obligatoryjna będzie tylko elektroniczna wersja EKOB.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Od tego roku uległ zmianie zakres użytkowania elektronicznego dziennika budowy. Do tej pory to papierowy dziennik budowy miał przewagę nad jego wirtualną wersją. Po zmianach papierowy dziennik budowy będzie obowiązywał równolegle z Elektronicznym Dziennikiem Budowy jeszcze w 2023 r. Za rok tradycyjny dziennik budowy zostanie wycofany.

Elektroniczny Dziennik Budowy musi udostępnić inwestor. Prowadzić go ma niezmiennie kierownik budowy.